Μέρος 1ο Κεφάλαια 1-5

by giorgosstogias

Τα πέντε πρώτα κεφάλαια του μυθιστορήματος, συγκεντρωμένα όλα μαζί σε ένα αρχείο: Earino examino PART 1 CHAPTERS 1-5
Κι εδώ online: http://issuu.com/georgestogias/docs/earino_examino_part_1_chapters_1-5
Καλή ανάγνωση!

Advertisements