Εικόνα 10ου κεφαλαίου

by giorgosstogias

kefalaio10 FINAL

Η οικογένειά του είχε βγει αλώβητη από τον Εμφύλιο και τη Χούντα, ώσπου τελικά αποδιοργανώθηκε αφ’ εαυτής από
κληρονομικές έριδες και βαριές κουβέντες που έκατσαν στο γιορτινό τραπέζι και δεν σηκώθηκαν ποτέ ξανά.

Advertisements